Opravy vozidel na zakázku

Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka není jen místem, kde si můžete prohlédnout exponáty dokumentující zručnost a um našich předků.

Významnou součástí muzea je také opravna historických kolejových vozidel. Toto pracoviště je umístěno v bývalé hale oprav někdejšího lokomotivního depa. Zde dávno zrušené stroje pod rukama zkušených opravářů znovu ožívají do podoby nablýskaných provozuschopných parních lokomotiv. Za nedlouhou historii této opravny zde prošly touto proměnou lokomotivy 434.1100, 534.0323, 310.0134 a v současné době je do provozuschopného stavu uváděny další lokomotivy. Kromě toho opravna provedla i řadu oprav menšího rozsahu na nejrůznějších historických vozidlech – lokomotivách i vozech.

Sortiment opravovaných vozidel není omezen jen na vozidla tzv. normálního rozchodu (1435 mm), ale zahrnuje i vozidla úzkorozchodná. V roce 2003 zde byla např. dokončena oprava parního stroje a pojezdu parní lokomotivy U 47.001 „Malletka“ pro JHMD, a.s.

Opravna historických kolejových vozidel je připravena vyjít vstříc i vašim požadavkům. Proto v případě zájmu o provedení opravy vašeho historického vozidla či jeho funkčního celku nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 313 537 700 nebo e-mailem na nostalgie@cd.cz.

Opravy vozidel na zakázku