Sbírka na opravu

Pro velký zájem ze strany fanoušků železniční historie připravily České dráhy, a.s. ve spolupráci s Nadací Okřídlené kolo pro zájemce možnost přispět na sbírkový účet, a cíleně tak pomoci k renovaci unikátních strojů 498.112 "Albatros" do vystavovatelného a 475.179 "Šlechtična" do provozního stavu.

Aktuálně: Sbírka na opravu parní lokomotivy 475.179 se slosováním o poukazy na rekreační pobyt! Více informací na stránkách Nadace Okřídlené kolo.

Na základě vyhlášení veřejné sbírky byl zřízen sbírkový účet Nadace Okřídlené kolo 278975072/0300, kam je možné přispívat.

Pro přímou podporu renovace jedné z uvedených parních lokomotiv prosíme přispěvatele, aby vždy uvedli i variabilní symbol, a to 498112 pro "Albatros" a 475179 pro "Šlechtičnu".

Budeme velmi rádi a vážíme si toho pokud nám zachováte přízeň a podporu i v dalším období při naší společné snaze pro zachování našeho kulturního dědictví železnic v 21. století. Nám všem.

Nadace Okřídlené kolo je nezávislá nezisková organizace, která již více než 15 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů. Pro naplnění svého poslání spolupracuje jak Nadace, tak i její představitelé s Českými drahami, a.s., Správou železniční dopravní cesty, a.s., s Národním technickým muzeem v Praze i s Odborovým sdružením železničářů, s Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců a rovněž se zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel.

V případě přispění vašich finančních prostředků na výše uvedený veřejný sbírkový účet vedený u Krajského úřadu Olomouc zároveň vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně zaslané finanční částky.